Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPOpracowaniaWydarzeniaDokumentyKontakt
 

 

   

   Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi


Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest największą  pozarządową organizacją  naukowo-techniczną w Polsce, o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Celem działającego od 1919 roku  Stowarzyszenia jest propagowanie wykorzystywania elektryczności dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych, oraz popularyzowanie elektryki, jej historii i szczególnie polskich jej twórców.

Nasz Oddział Nowohucki SEP, już z 65-cio letnią tradycją, współpracuje z Oddziałem Krakowskim SEP i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz wieloma firmami regionu krakowskiego, zrzesza grupę techników i inżynierów elektrotechników, automatyków, energetyków, wysokiej klasy specjalistów o wspólnych zainteresowaniach i wspólnych celach.

Stowarzyszenie nasze realizując cele statutowe nie zapomina, że jest organizacją przyjaciół stwarzającą atmosferę ułatwiającej integrację elektryków i energetyków, wywodzących się z różnych środowisk technicznych miasta - regionu.

Jakie są początki ogólnopolskiej organizacji technicznej ?

W krótkim zarysie należy stwierdzić, że XVIII wiek to początek ery elektryczności. W 1784r. uważany za pierwszego polskiego elektryka, ksiądz Józef Herman Osiński (1732-1802) wydał w Polsce pierwszą książkę z elektrotechniki p.t. „Sposób ubezpieczający życie i majątki od piorunów”, za którą otrzymał złoty medal od króla Stanisława Augusta.

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że jako elektrycy mamy ponad 200 letnią historię i 100-letnią historię stowarzyszenia, gdyż Zjazd założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (a od 1928 roku Elektryków Polskich) miał miejsce w czerwcu 1919 roku.

Mijające lata XXI wieku wskazują na to, że ten wiek przynosi dalszy wzrost znaczenia szeroko rozumianej elektryki i kształtowania się nowej formy współczesnej cywilizacji jakim jest społeczeństwo informacyjne.
XXXIII Walny Zjazd  Delegatów
odbył   się w Łodzi w czerwcu 2006 pod hasłem „Przyszłość nauki i techniki - w elektryce”, w swojej uchwale generalnej określono główne wyzwanie dla naszego stowarzyszenia - aktywny udział wszystkich członków SEP w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1.05.2004 r.) jak i z zagwarantowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
XXXV Walny Zjazd Delegatów odbył się w Katowicach w czerwcu 2010 roku pod hasłem zjazdowym „ELEKTRYKA dla przyszłości”.
XXXVI Walny Zjazd Delegatów odbył się w Szczecinie w czerwcu 2014 roku pod hasłem „Wspólne działanie gwarancją rozwoju elektryki”.
XXXVIII Walny Zjazd Delegatów odbył się w dniach 21-24 czerwca 2018 roku w Poznaniu pod hasłem „ELEKTRYKA EDUKACJA PRZEMYSŁ”.
XL Walny Zjazd Delegatów SEP obradował w dniach 22-25.09.2022 r. w Bydgoszczy pod hasłem zjazdowym „Elektrycy dla przyszłości Polski”. Delegaci wybrali na czteroletnią kadencję, nowe władze Stowarzyszenia. Funkcję Prezesa SEP powierzono dr. hab. inż. Sławomirowi Cieślikowi - prof. PBŚ. Zjazd przyjął Uchwałę Programową, w której określono kierunki dalszego działania SEP.

  

Krzysztof Zięba

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP (kadencji 2022-2026)

Bogdan Niżnik

V-ce Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP (kadencji 2022-2026)

Józef Krzeczowski                                                                     

Prezes Honorowy Oddziału Nowohuckiego SEP                               

 

Kraków, październik 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FanPage ONH SEP: www.facebook.com/ONHSEP

......................................

......................................
  ......................................
   Aktualne wydarzenia ONH SEP (seminaria, prezentacje)
Kursy przygotowawcze do egzaminów na samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ......................................
 

   Korzystamy z ogólnodostępnych mediów społecznościowych:

 

 

 

......................................

 

Zdjęcia z wydarzeń ONH SEP publikujemy również na stronach wewnętrznego portalu intranetowego firmy ArcelorMittal Poland S.A.:

 

 

......................................

 

Partnerzy i Członkowie Wspierający

ONH SEP ...

 

......................................

 

Wspieramy:

 
 
 
 

......................................

 

Używamy również:

 

 

 

 

 

Adresy i  telefony
Partnerzy
Prezentacje
Galerie
Linki
Mat. szkoleniowe

 

......................................

tableau Władz Oddziału Nowohuckiego SEP:

......................................

kilka słów o nas:

......................................

tablica Patrona ONH SEP:

 

......................................

publikacje ONH SEP:

 

 

 

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART