Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPOpracowaniaAktualnościDokumentyKontakt

 

 

 

 

   

 

 Komisje Kwalifikacyjne Oddziału Nowohuckiego SEP

 

  Sprawdzenie kwalifikacji – EGZAMINY, Biuro Oddziału, pok. nr 2

 • uprawnienia elektryczne (Grupa 1): Komisja nr 191, Komisja nr 278

Komisje egzaminacyjne działają po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Oddziału tel.: 12 6443903, e-mail: sepnh@wp.pl lub bezpośrednio:

 • uprawnienia elektryczne: Przewodniczący Komisji  tel.: 603 645 571, tel.: 601 970 426 lub Sekretarz Komisji tel.: 603 645 571

  Dyżury Komisji Kwalifikacyjnych KK 191 i KK 278 w Biurze Oddziału w roku 2023r. :

 • Komisja nr 191- każda środa od godz. 16,

 • Komisja nr 278 - każdy czwartek od godz. 16.

 • UWAGA: Komisja nr 278 prowadzi raz w miesiącu szkolenie/ instruktaż związany z przeprowadzeniem pomiarów ochronnych.

  Terminy: 13.07.2023, 10.08.2023, 07.09.2023, 05.10.2023, 09.11.2023. Szkolenie przewidujemy od godz. 14:00 do 16:00, a koszt to 400 zł plus VAT. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Oddziału lub z prowadzącym kol. Mieczysławem Skirło (tel.: 606 552 084).

 • uprawnienia energetyczne (Grupa 2 i Grupa 3): Komisja nr 179, Komisja nr 279

Komisje egzaminacyjne działają po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Oddziału tel.: 12 6443903, e-mail: sepnh@wp.pl lub bezpośrednio:

 • uprawnienia energetyczne(cieplne i gazowe): Sekretarze Komisji: tel.: 692 929 480, tel.:729 971 423

  Dyżury Komisji Kwalifikacyjnych KK 179 i KK 279 w Biurze Oddziału w III i IV kwartale 2023r. :

 • Komisja nr 179: 04.09.2023, 18.09.2023, 02.10.2023, 16.10.2023, 13.11.2023, 27.11.2023, 11.12.2023

 • Komisja nr 279 : 11.09.2023, 25.09.2023, 09.10.2023, 23.10.2023, 06.11.2023, 20.11.2023, 04.12.2023, 18.12.2023

 •   Wymagane dokumenty przed egzaminem:

  1. wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E i/lub D* wraz z dowodem wpłaty**,

  2. poprzednie zaświadczenie kwalifikacyjne E i D odpowiedniej grupy (o ile posiada),

  3. dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wg rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. poz. 1392 § 6.2 i 3 ***

  * wzory wniosków: tutaj

  ** wymagana opłata za egzamin kwalifikacyjny od dnia 01.07.2023 r. wynosi: 360,00 zł , wpłata wyłącznie na konto bankowe Oddziału Nowohuckiego SEP,

  nr konta: 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

  *** dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, są:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART