Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPOpracowaniaAktualnościDokumentyKontakt

 

 

   
Adresy i  telefony
Partnerzy
Prezentacje
Galerie
Linki
Mat. szkoleniowe

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galerie zdjęć

 

25.09.2018 Zebranie Zarządu ON SEP poszerzone, podsumowanie działalności Oddziału Nowohuckiego SEP. Organizatorzy: ONH SEP
07.02.2017 Seminarium: Kompensacja mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych.  Zwiększenie bezpieczeństwa w rozdzielnicach niskiego i średniego napięcia. Oświetlenie przemysłowe. Organizatorzy: MOIIB, ON SEP - Sekcja Instalacji i urządzeń elektrycznych, ZPUE S.A.
20.12.2016 Zebranie Zarządu ON SEP poszerzone „Podsumowanie działalności Oddziału Nowohuckiego SEP" Organizatorzy: ON SEP
18-19.11.2016 Szkolenie techniczne ZPUE Koronea Włoszczowa Organizatorzy: ZPUE, ON SEP
11.10.2016 Seminarium: Zmiany dotyczące instalacji elektrycznych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Organizatorzy: ON SEP
14.06.2016 Zebranie Zarządu ONH, obchody MDE (Międzynarodowy Dzień Elektryki) oraz prezentacja osiągnięć uczniów ZSE nr 2 nagrodzonych w marcowym konkursie prac własnych.
14.06.2016 Seminarium: Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej agregatów prądotwórczych, wózków akumulatorowych i układów fotowoltaicznych. Organizatorzy: ON SEP
10.05.2016 Seminarium: Instalacje fotowoltaiczne – zagadnienia projektowania i wykonawstwa instalacji oraz magazynowania wyprodukowanej energii. Organizatorzy: ON SEP

15.03.2016

Seminarium: Filtry pasywne w układach przemysłowych. Charakterystyka i dobór parametrów. Organizatorzy: ON SEP, Koło SEP przy firmie TAMEH

03.03.2016

Seminarium: Uszczelnienia i systemy uszczelniające Garlock. Organizatorzy: ON SEP, Garlock, Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.

09.02.2016

Seminarium: Pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz wybranych urządzeń elektrycznych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obiektach użyteczności publicznej. Dobór oświetlenia. Organizatorzy: ON SEP, firma TM Technologie Sp. z o.o., firma TWELVE Technika świetlna

16.06.2015

Seminarium: Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia w świetle obowiązujących przepisów. Praca wyłączników w systemie przemysłowym – łączenie prądów roboczych. Organizatorzy: ON SEP - Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych (SIiUE)  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie.

24.03.2015

Zebranie Zarządu ON SEP poszerzone o udział Prezesów Kół.

24.03.2015

Seminarium: Pomiary przepływu mediów użytkowych w kontekście minimalizacji kosztów ich zużycia. Kompletne rozwiązanie do akwizycji i analizy danych energetycznych, raportowania i optymalizacji zużycia mediów w zakładach produkcyjnych.Organizatorzy: Endress+Hauser, Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.

10.03.2015

Seminarium: Modernizacja instalacji w świetle obowiązujących przepisów. Jak poprawnie dobrać baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej ? Organizatorzy: MOIIB , ON SEP

26.02.2015 25.02.2015

Seminarium: Stosowanie pomiarów bezdotykowych w przemyśle z wykorzystaniem pirometrów. Organizator: Termo-Precyzja Wrocław Patronat: ON SEP , Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.

27.01.2015

Seminarium: Dynamiczne zespoły zasilania DRUPS jako nowoczesne rozwiązania dedykowane dla obiektów teleinformatycznych i serwerowni.

Organizatorzy: MOIIB , ON SEP

01-02.12.2014

II Kongres Elektryki Polskiej - Warszawa

27.11.2014

Seminarium: Aparatura pomiarowa i urządzenia automatyki przemysłowej firmy APLISENS - praktyczne zastosowania i prawidłowy dobór dla różnych aplikacji.

Organizatorzy: APLISENS S.A. , Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.

23.10.2014

Innowacyjne rozwiązania firmy ATAGOR w zakresie eksploatacji, modernizacji, remontów rurociągów i zbiorników przemysłowych. Organizatorzy: ATAGOR Sp. z o.o., Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.

21.10.2014

Seminarium: Wykonywanie pomiarów oświetlenia w myśl obowiązujących przepisów. Energooszczędne oświetlenie lampami LED. Organizator: ON SEP

17.10.2014

Uroczystość 60-lecia Oddziału Nowohuckiego SEP

08.10.2014

Wycieczka techniczna do kopalni Qido Zabrze i do Muzeum Zamkowego - Pszczyna. Organizator: ON SEP

09.09.2014

Seminarium: Pomiary ochronne w agregatach prądotwórczych i wózkach akumulatorowych. Organizator: ON SEP

17.06.2014

Seminarium: Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV. Praca elektrofiltru przemysłowego w sieci zasilającej oraz jego wpływ na wybrane wskaźniki jakości energii elektrycznej. Organizatorzy: ON SEPMOIIB

20.05.2014

Wycieczka techniczna: Miękinia - Laboratorium Edukacyjno-Badawcze AGH Odnawialnych Źródeł Energii.

19-20.03.2014

Wycieczka techniczna: Targi Elektrotechniczne AMPER 2014, Brno Czechy.

04.03.2014

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Nowohuckiego SEP.

25.02.2014

Seminarium: Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych na podstawie rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013 w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych. Organizacja prac w strefach zagrożenia gazowego oraz zagrożenia wybuchem w przestrzeniach ograniczonych. Pomiary i analiza parametrów jakości energii elektrycznej w Zakładzie  Elektrociepłownia. Organizator: ON SEP, MOIIB

18.02.2014

Posiedzenie Oddziału Nowohuckiego SEP poszerzone o Prezesów Kół.

14.01.2014

 

Seminarium: Positioner Quick Stepper (Processcomponent AB) - budowa, funkcje i zastosowanie.

Organizatorzy: Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu GU - ArcelorMittal Poland S.A.,

Processcomponent AB – Szwecja

23.10.2013

Seminarium: LUMEL TOUR 2013 Organizatorzy: Koło SEP przy Skamer-ACM, LUMEL

22.10.2013

Seminarium: Pomiary ochronne - błędy popełniane przy sprawdzaniu instalacji niskiego napięcia.

Fotowoltaika - teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji. Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP, PPUH "EKO-ENERGIA"

04.06.2013

Seminarium: Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej i pomiary eksploatacyjne dla urządzeń o napięciu powyżej 1 kV. Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP

12.03.2013

przejście do galerii zdjęć
Spotkanie z nową technologią – prezentacja rozwiązań technicznych firmy WAGO. Organizatorzy: Koło SEP przy Centralnym Utrzymaniu Ruchu ArcelorMittal Poland S.A.

12.03.2013

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Wymagania normy PN-EN 62305 dotyczącej urządzeń piorunochronnych. Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP

11.03.2013

przejście do galerii zdjęć
Wyjazd techniczny do elektrowni fotowoltanicznej w Wierzchosławicach.

30.10.2012

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia. Pomiary okresowe w instalacjach elektrycznych. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

16.10.2012

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Uzdatniane wody przemysłowej oraz kontrola jakości w obwodach chłodzących sprężarek przemysłowych i innych urządzeń.

Organizator: Sekcja Energetyczna ON SEP.

25.09.2012

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna „Międzynarodowy Port Lotniczy Balice”.

Organizator: Koło SEP POLONIA HOLDING s. c. – BALICE

12.09.2012

przejście do galerii zdjęć
Wycieczka techniczna Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie „25 ENEGETAB 2012”. Organizator: ZON SEP

19.06.2012

przejście do galerii zdjęć

Zarząd poszerzony ON SEP. Nadanie im. mgr inż. Stanisława Szeligi Oddziałowi Nowohuckiemu SEP. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona Oddziału.

13.06.2012

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: ISRA-PARSYTEC - espresso SI - system inspekcji jakości powierzchni blach w Walcowni Gorącej ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie – to już rok i co dalej?

29.05.2012

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Automatyka i Elektrotechnika w przemyśle. Prezentacja firmy ANIRO oraz produktów koreańskiego koncernu LG/LS Industrial Systems.

17.04.2012

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna: Fabryka kabli specjalistycznych BITNER w Tyciążu k/Olkusza.

12.04.2012

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Nowoczesne urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury - pirometry, skanery, kamery termowizyjne. Czujniki temperatury do dotykowego pomiaru temperatury – czujniki rezystancyjne i termoelektryczne. Organizatorzy: ON SEP, Koło SEP przy Biurze Utrzymania Ruchu AMP S.A., IRtech, Termo-Precyzja

27.03.2012

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Pomiary rezystancji uziemień w świetle obowiązujących przepisów.

Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

11.10.2011

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Zastosowanie najnowszych rozwiązań w technice oświetleniowej LED oraz sterowanie oświetleniem w aspekcie wymogów efektywności energetycznej. Korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych, wzmacnianych włóknem węglowym. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

04.10.2011

przejście do galerii zdjęć
Wycieczka techniczna: Zwiedzanie Zakładu Carlsberg Polska S.A. w Brzesku. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

21.09.2011

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Urządzenia i systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych firmy Pro-Service. Organizatorzy: ON SEP, Pro-Service Sp. z o.o. Kraków.

01.07.2011

przejście do galerii zdjęć
X Spotkanie Koła SEP przy Zakładzie Walcownia Gorąca ArcelorMittal Poland S.A.

13.05.2011

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: PARSYTEC – nowy system inspekcji jakości powierzchni blach w Walcowni Gorącej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie.

12.04.2011

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Zmiany wymagań dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych. Zmiana wymagań normy dotyczącej przewodów ochronnych. Wymagania normy PN-HD 60364-5-54.

12.04.2011

przejście do galerii zdjęć
Wycieczka techniczna do firmy SONEL S.A. w Świdnicy.

22.02.2011

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania robotów przemysłowych produkcji polsko-japońskiej w firmie PHILIP MORRIS POLSKA S. A. w Krakowie.

23.11.2010

przejście do galerii zdjęć
Seminarium: Energooszczędne oświetlenie drogowe – lampy LED (osiągnięcia współczesnej technologii LED i zastosowanie do celów profesjonalnego oświetlenia ulicznego i przemysłowego oraz efekty ekonomiczne wynikające z zastosowania tej technologii. Prezentacja produktów handlowych LED do zastosowań ulicznych). Organizatorzy: ON SEP, TBM TELEKOM Sp. z o.o.

18.11.2010

przejście do galerii zdjęć

Prezentacja: Katalog Automatyki ( www.katalogautomatyki.pl )

Organizatorzy: ON SEP, Koło SEP przy Skamer-ACM, LUMEL, WIKA.

09.11.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Pomiary i rejestracja procesów przemysłowych w urządzeniach firmy JUMO. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

19.10.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Rola pomp bezdławicowych w ogrzewnictwie. Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP, Koło ON SEP przy MPEC S.A. - Kraków

12.10.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Obowiązujące wymagania dotyczące pomiarów okresowych i pomontażowych w instalacjach elektrycznych. W programie oferta firmy SONEL S.A. Organizatorzy: ON SEP, SONEL S.A.

14.09.2010

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami kotłów gazowych. Organizatorzy: ON SEP, Koło Seniorów, Sekcja Energetyczna.

24.06.2010

przejście do galerii zdjęć

XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP Katowice, 25-26 czerwca 2010 r.

08.06.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Nowoczesne energooszczędne napędy elektryczne. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB, STERNET Sp. z o.o.

27.04.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Zmiany wymagań normy dotyczącej ochrony odgromowej. Wymagania normy PN-EN 62305. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

14.04.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Pomiary ciśnień w automatyce przemysłowej. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB

23.03.2010

przejście do galerii zdjęć

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddziału.

23.02.2010

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Układy energooszczędne w oświetleniu – praktyka i eksploatacja.

08.12.2009

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna/seminarium: „Alternatywne źródła ciepła - pompy ciepła firmy: STIEBEL-ELTRON”. Organizatorzy: ON SEP, MOIIB, Centrum Szkolenia Zawodowego i HERZ Wieliczka.

24.11.2009

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna/seminarium: "Odnawialne źródła ciepła.". Organizatorzy: ON SEP, MOIIB, Centrum Szkolenia Zawodowego i HERZ Wieliczka.

17.11.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium:

  1. Zmiany w normie PN-HD 60364-6-61 w stosunku do obowiązujących obecnie: PN-IEC 60364-5-41, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-6-61,

  2. Technologia Mitsubishi Electric wspierająca oszczędzanie energii,

  3. Nowości w produkcji firmy SONEL S.A. na rok 2010.

Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP, MOIIB, MPL Tech Group Sp. z o.o. , SONEL S.A.

23.10.2009

przejście do galerii zdjęć

55-lecie Oddziału Nowohuckiego SEP.

08.10.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: "Nowe możliwości kompaktowych sterowników swobodnie programowalnych. Zastosowanie i praktyczne aplikacje". Organizatorzy: Sekcja Pomiarów i Automatyki ON SEP oraz Koło ON SEP przy firmie SKAMER-ACM.

29.09.2009

przejście do galerii zdjęć

Zarząd poszerzony ON SEP.

22.09.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: "Warunki wykonywania instalacji elektrycznych zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w Polsce". Organizatorzy: Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ON SEP oraz MOIIB.

19-20.09.2009

przejście do galerii zdjęć

X Rajd Kół Terenowych - Kamesznica. Organizator: Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

15.09.2009

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna do Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Organizator: Koło Seniorów ON SEP.

04.09.2009

przejście do galerii zdjęć

Krajowy konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SEP za rok 2008 - uroczyste wręczenie proporca, nagród i dyplomów dla Koła ON SEP przy  firmie „Skamer-Acm” (I miejsce w grupie A) oraz Koła Seniorów ON SEP (I miejsce w grupie E).

02-04.09.2009

przejście do galerii zdjęć

Kongres Elektryki Polskiej - Warszawa - Duża Aula Politechniki Warszawskiej.

08.06.2009

przejście do galerii zdjęć

Zebranie Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP poszerzone o Przewodniczących Kół lub ich przedstawicieli.

12.05.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Metody pomiarów prądów ziemnozwarciowych w sieciach przemysłowych 6kV i sposoby ich kompensacji.

28.04.2009

przejście do galerii zdjęć

Rozstrzygnięcie konkursu na prace własne dla szkół ponad gimnazjalnych z zakresu elektrotechniki, elektroniki, robotyki, automatyki i informatyki.

21.04.2009

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna do Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka Żar S.A. – organizator Koło Seniorów ONHSEP. (... w programie wycieczki znalazło się również Muzeum Browaru Żywiec )

7.04.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Wpływ pracy falowników na powstawanie zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych. - organizatorzy: Sekcja Pomiarów i Automatyki ONHSEP oraz Koło SEP przy firmie SKAMER-ACM.

17.03.2009

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Jakość energii - zniekształcenia harmoniczne. Systemy zasilania gwarantowanego.

18.11.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Bezpieczeństwo i wydajność przemysłowych systemów automatyki w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy PHOENIX CONTACT.

07.10.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Systemy bezpieczeństwa maszyn - tendencje rozwojowe na przykładzie oferty firmy OEM.

23.09.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem. Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów.

11.09.2008

przejście do galerii zdjęć

Wycieczka techniczna do Elektrowni Połaniec

oraz dodatkowo wycieczka do zamku w Baranowie Sandomierskim

11.06.2008

przejście do galerii zdjęć

Międzynarodowy dzień elektryki 2008 ... oraz wręczenie nagród w konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2007.

10.06.2008

przejście do galerii zdjęć

Zarząd poszerzony ONHSEP. Prezentacja kol. J. Smolenia (Oddział Krakowski ArcelorMittal Poland SA) na temat: „Nowoczesne rozwiązania  techniczne urządzeń Walcowni Gorącej oraz doświadczenia eksploatacyjne po rocznej pracy.”.

05.06.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Wybrane zagadnienia zabezpieczenia i sterowania układów napędowych z wykorzystaniem aparatury przemysłowej firmy MOELLER.

03.06.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i elementy łączeniowe firmy WIELAND Electric; Produkty, zakres działania firmy WIELAND-Electric. 

14.04.2008

przejście do galerii zdjęć

Wyjazd techniczny członków ONH SEP do KWB Bełchatów.

18.03.2008

przejście do galerii zdjęć

Zarząd poszerzony ONH SEP.

11.03.2008

przejście do galerii zdjęć

Seminarium: 1) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem .... 2) Aparatura elektryczna w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem ....

18.12.2007

przejście do galerii zdjęć

Spotkanie Świąteczne w Oddziale Nowohuckim SEP.

4.12.2007

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Zasady i wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej zawarte w normie PN-IEC 60364-4-41 i nowej normie PN-EN 61140 oraz identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych wg normy PN-HD 308 S2. Prezentacja nowych mierników do pomiarów ochronnych i odbiorczych firmy SONEL.

6.11.2007

przejście do galerii zdjęć Seminarium - Transmisja bezprzewodowa w układach automatyki przemysłowej w oparciu o obowiązująca dyrektywę 1999/5/EC na przykładzie produktów firmy PHOENIX. Ograniczniki przepięć w obwodach AKPiA.

25.09.2007

przejście do galerii zdjęć Seminarium - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - rozwiązania techniczne prezentowane przez firmę Energotest-Energopomiar.

26.06.2007

przejście do galerii zdjęć Seminarium - Zasada działania falownika średniego napięcia na przykładzie SIMOVERT-ML2 i SIMOVERT VC firmy SIEMENS.

14.06.2007

przejście do galerii zdjęć Seminarium - Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Microsoft.

15.05.2007

przejście do galerii zdjęć Seminarium - Nowe założenia projektowe instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wg normy N-SEP-002.

20.12.2006

przejście do galerii zdjęć Spotkanie Świąteczne Koła Zakładu Walcownia Gorąca MSP O. Kraków.

19.12.2006

przejście do galerii zdjęć

Spotkanie Świąteczne w Oddziale Nowohuckim SEP.

26.10.2006

przejście do galerii zdjęć

Jubileuszowe Spotkanie z okazji 25-lecia Koła Seniorów Oddziału Nowohuckiego SEP.

24.10.2006

przejście do galerii zdjęć

Seminarium - Zagadnienia prawne i rozwiązania dotyczące przekaźników bezpieczeństwa oraz łączenie instalacji elektrycznych ze stopniem ochrony IP66 do IP68 na podstawie oferty Wieland Electric.

28.09.2006

przejście do galerii zdjęć

Krajowy konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SEP za rok 2005 - wręczenie nagród

23.09.2006

przejście do galerii zdjęć

Dni Otwarte Elektrociepłowni EC Kraków (Łęg)

23 - 25.06.2006

przejście do galerii zdjęć

XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP Łódź

23.06.2006

przejście do galerii zdjęć

V Spotkanie Integracyjne Koła SEP Zakładu Walcowania Gorąca Oddziału Krakowskiego MSP S.A.

21.06.2006

przejście do galerii zdjęć

Prezentacja firmy Twalve Electric - Koło SEP Zakładu Walcownia Gorąca Oddziału Krakowskiego MSP S. A.

 

13.06.2006

przejście do galerii zdjęć

Zarząd poszerzony

 

16.05.2006

przejście do galerii zdjęć

Prezentacja firmy i wyrobów PUE Elektromontaż Poznań S.A.

21.03.2006

przejście do galerii zdjęć

Zgromadzenie Delegatów Oddziału Nowohuckiego SEP

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART