Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, zapraszają na seminarium p.t.:

"Zasady i wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej zawarte w normie PN-IEC 60364-4-41 i nowej normie PN-EN 61140 oraz identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych wg normy PN-HD 308 S2."

W programie seminarium również prezentacja nowych mierników do pomiarów ochronnych i odbiorczych firmy SONEL."

Termin:  4.12.2007 r. w godzinach: 11:00 do 14:00;

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie - mgr inż. Bogdan Niżnik