STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI im. mgr inż. Stanisława Szeligi

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi,

zapraszają na seminarium na temat:

 

1. Wyłącznik przeciwpożarowy w instalacjach. 

 

 

Prelegent: Fryderyk Łasak

 

Termin: 15.09.2020, godz. 11:00 – 14:00

 

Miejsce: sala Klubu Technika Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl.10.

  • Organizatorzy:

    • Oddział Nowohucki SEP

 

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

 

mgr inż. Bogdan Niżnik

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79