STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI im. mgr inż. Stanisława Szeligi

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi, Koło HPR

zapraszają na seminarium na temat:

 

1. Ogrzewanie elektryczne podczerwienią domów i mieszkań oraz zagadnienia fotowoltaiki, porównania kosztowe.

2. Program ochrony zdrowia w dobie zagrożeń wynikających między innymi z postępu cywilizacyjnego. 

 

 

Termin: 14.02.2020, godz. 12:00 – 14:00

 

Miejsce: sala Klubu Technika Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl.10.

  • Organizatorzy:

    • Oddział Nowohucki SEP

    • Koło SEP HPR

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Prezes Koła SEP HPR

 

inż. Augustyn Machał 

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

 

mgr inż. Bogdan Niżnik

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79