STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI im. mgr inż. Stanisława Szeligi

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza na seminarium na temat:

 

  1. Systemy tras kablowych, systemy kanałów podpodłogowych,

  2. systemy do montażu paneli PV.

  3.  

 

 

Termin: 17.11.2015, godz. 11:00 – 14:00

 

Miejsce: sala Klubu Technika Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl.10.

 

Organizatorzy:

  • Oddział Nowohucki SEP

  • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Przedstawiciel MOIIB

mgr inż. Bogdan Niżnik

 

 

Wiceprezes

Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79