STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI im. mgr inż. Stanisława Szeligi

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd oraz Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Nowohuckiego SEP

im. mgr inż. Stanisława Szeligi

uprzejmie informuje, że w dniu 12.03.2013 r.

w Klubie Technika Os. Centrum C bl. 10 w Krakowie – Nowej Hucie

odbędzie się seminarium na temat:

 

 

Wymagania normy PN-EN 62305 dotyczącej

urządzeń piorunochronnych.

 

 

Udział w seminarium nieodpłatny.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 
Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79