STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

uprzejmie informuje, że w dniu 30.10.2012 r. w godz.: 11:00 - 14:00,

w Klubie Technika Os. Centrum C bl. 10 w Krakowie – Nowej Hucie

odbędzie się seminarium szkoleniowe na temat:

 

  • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia.

  • Pomiary okresowe w instalacjach elektrycznych.

  1.      

Udział w seminarium nieodpłatny.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

 

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie

mgr inż. Bogdan Niżnik

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79