STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Sekcja Energetyczna Oddziału Nowohuckiego SEP

uprzejmie informuje, że w dniu 16.10.2012 r. w godz.: 12:00 - 14:00,

w Klubie Technika Os. Centrum C bl. 10 w Krakowie – Nowej Hucie

odbędzie się seminarium na temat:

 

„Uzdatniane wody przemysłowej oraz kontrola jakości

w obwodach chłodzących sprężarek przemysłowych i innych urządzeń.”

 

w programie:

 

1. Ogólne metody uzdatniania wody w przemyśle

  • reagenty najczęściej stosowane przy uzdatnianiu wody

  • rozwiązania technologiczne stacji uzdatniania wody

  • charakterystyka urządzeń uzdatniania wody przemysłowej w Tlenowni

Grzegorz Otręba - Kierownik Przesyłu Gazów Technicznych - Zakład Energetyczny Kraków ArcelorMittal Poland S.A.

 

2. Kierunki rozwoju preparatów wykorzystywanych w oczyszczaniu wody

  • chemiczne podstawy działania środków do uzdatniania wody

  • możliwości rozwoju technik jej oczyszczania w oparciu o obszary zainteresowań naukowców

Anna Dudek – Inżynier Stażysta - Zakład Energetyczny Kraków ArcelorMittal Poland S.A.

 

3. NALCO MOBOTEC POLSKA Sp. z o. o.

  • NALCO 3DTRASAR – nowoczesna technologia dozowania oraz kontroli obiegów chłodzących

  • NALCO 360 – technologia zdalnego nadzoru nad pracą obiegu chłodzącego

Robert Klimek – Krajowy Menedżer ds. Kluczowych

Tadeusz Sowiński - Inżynier Serwisu

Maciej Kica - Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

 

Udział w seminarium nieodpłatny.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 
Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79