STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Koło SEP przy Walcowni Gorącej AMP S.A.

uprzejmie informują, że w dniu 13.06.2012r. w godz.11:00 - 14:00

w Klubie Technika os. Centrum C bl.10 w Krakowie – Nowej Hucie

odbędzie się seminarium na temat:

 

„ISRA-PARSYTEC - espresso SI - system inspekcji jakości powierzchni blach w Walcowni Gorącej ArcelorMittal Poland S.A.

w Krakowie – to już rok i co dalej?”.

                                                                                                                                                                 W programie m.in.:

  • omówienie budowy i zasady działania systemu od strony automatyki/hardware,

  • parametry techniczne zainstalowanego urządzenia,

  • system klasyfikacji wad materiałowych,

  • wyzwania podczas realizacji projektu wdrożeniowego,

  • dotychczas zdobyte doświadczenia,

  • przyszłość – kierunki rozwoju                                                                                                                      

Seminarium prowadzić będą Eksperci Walcowni Gorącej wdrażający SIS:

  • inż. Szymon Lechwar

  • inż. Marcin Dulowski                                                                                                                                           

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Prezes Koła SEP przy Walcowni Gorącej

ArcelorMittal Poland S.A.

 

mgr inż. Grzegorz Mirecki   

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

 

inż. Krzysztof Zięba

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79