STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP oraz firma Pro-Service Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że w dniu 21.09.2011r. w godz. 12:00- 15:00  w Klubie Technika Os. Centrum C bl. 10 w Krakowie – Nowej Hucie odbędzie się seminarium na temat:

Urządzenia i systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych firmy Pro-Service.

Tematyka spotkania:

  • PAG- Przemysłowy Alarm Gazowy,

  • Interfejsy komunikacji urządzeń i systemów detekcji - magistrale analogowe  i cyfrowe,

  • oprogramowanie PAGview oraz jego współpraca z systemami nadrzędnymi - prelegent Leszek Muszyński

  • Podstawowe typy sensorów stosowanych w detekcji gazów   – zalety i wady,

  • Kalibracja detektorów przenośnych-zasady kalibracji - prelegent inż. Krzysztof Cudek

 

Przewidziany poczęstunek.

Udział w seminarium nieodpłatny.

    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

 

Dyrektor Handlowy

Pro-Service Sp. z o.o. w Krakowie

Henryk Makyła

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79