STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP, Koło SEP oraz Koło SITPH przy Walcowni Gorącej ArcelorMittal Poland  S.A. Oddział w Krakowie uprzejmie informują, że w dniu 13.05.2011r. w godz. 11:00 -14:30 w Klubie Technika oś. Centrum C bl. 10 w Krakowie - Nowej Hucie odbędzie się seminarium na temat:

PARSYTEC – nowy system inspekcji jakości powierzchni blach w Walcowni Gorącej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie.’’.

Prelegenci:

Inżynierowie ArcelorMittal Poland S.A. - Pan Szymon Lechwar oraz Pan Marcin Dulowski.

 

Udział w seminarium nieodpłatny.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY                    

 

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79