STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.04.2011r. w godz. 11:00 -14:00 w Klubie Technika oś. Centrum C bl. 10 w Krakowie - Nowej Hucie odbędzie się seminarium na temat:

 

Zmiany wymagań dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych. Zmiana wymagań normy dotyczącej przewodów ochronnych.

Wymagania normy PN-HD 60364-5-54.’’.

 

Udział w seminarium nieodpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie

mgr inż. Bogdan Niżnik

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

inż. Krzysztof Zięba

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79