STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22.02.2011r.w godz.11oo-15oo w Klubie Technika oś. Centrum C bl.10 w Krakowie-Nowej Hucie odbędzie się seminarium na temat:

„ Budowa, zasada działania i przykłady zastosowania robotów przemysłowych produkcji polsko-japońskiej

w firmie Philip Morris Polska S.A. w Krakowie’’.

 W programie:

  • Uwarunkowania techniczne i założenia projektowe automatyzacji linii ALRT C-48 w Philip Morris Polska S.A.
  • Charakterystyka techniczna i funkcjonalność robota FANUC M-900iA + film
  • Aspekty bezpieczeństwa i najnowsze rozwiązania techniczne przy projektowaniu linii technologicznych.

 Udział w seminarium nieodpłatny.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY                    

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie  

mgr inż. Bogdan Niżnik   

 

Prezes Oddziału 

inż. Krzysztof Zięba

 

                            

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79