STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

   Oddział Nowohucki SEP, Koło Seniorów oraz Sekcja Energetyczna zapraszają:

Wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami kotłów gazowych.

Termin:  14.09.2010 r.

Zgłoszenia: Biuro Oddziału - kol. Stefan Szyller

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79