STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ NOWOHUCKI

 

31-931 Kraków, os. Centrum C bl. 10, tel./fax: (12) 644 39 03, e-mail: sepnh@wp.pl, http: www.nhsep.pl

Konto bankowe: PKO BP SA II O/M Kraków, nr 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

NIP: 678-00-32-940, REGON: 000671480-00368

 

   Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP serdecznie zaprasza na:

„Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddziału."

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia.

 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

 3. Wręczenie odznaczeń.

 4. Wybór Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2006 - 2010.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 8. Dyskusja.

 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 10. Wybór nowych władz Oddziału oraz delegatów na XXXV WZD SEP w Katowicach.

 11. Przyjęcie Uchwały i zamknięcie obrad.

Termin:  23.03.2010 r.

Początek zgromadzenia:  pierwszy termin godz.: 17:00, drugi termin godz.: 17:15

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl. 10.

Wstęp na podstawie imiennych zaproszeń.

 

 

Faktury VAT: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, Oddział Nowohucki, os. Centrum C bl. 10, 31-931 Kraków, NIP: 526-000-09-79