Oddział Nowohucki SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Centrum Szkolenia Zawodowego i HERZ Wieliczka, zapraszają na wycieczkę techniczną/seminarium p.t.:

"Odnawialne źródła ciepła.".

Termin:  24.11.2009 r. w godzinach: 10:00 do 15:00.

Miejsce: Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze oraz Centrum Szkolenia Zawodowego, Wieliczka, ul. Grottgera 58

Program:

☻ 1015-1130 - nowoczesne systemy grzewcze w oparciu o kotły Firmy HERZ opalanej peletami

☻ 1130-1145  - przerwa kawowa                       
  
☻ 1145-1230 - współpraca kotłów z systemami solarnymi                                                                                            -

☻ 1230-1300 - zwiedzanie nowoczesnej kotłowni opalanej peletami powiązanej z systemem kolektorów słonecznych   

☻ 1300-1340 - zwiedzanie zakładu produkcji kotłów oraz hal montażowych armatury grzewczej                                      -

☻ 1340-1355  - dojazd do „Karczmy pod Wielką Solą” na obiad 

☻ 1400-1500 - obiad                                                                                                                             

☻ 1500        - zakończenie, powrót do Krakowa (Nowej Huty)        

 

Zgłoszenia: przyjmuje BIURO ON SEP do 10.11.2009 r.

Informacje dodatkowe: ON SEP zapewnia przejazd na trasie Kraków (Nowa Huta) - Wieliczka - Kraków (Nowa Huta) i obiad

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY