Zebranie poszerzone Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP.

Termin:  29.09.2009 r., godzina: 16:00

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl. 10.

Program:

  1. Omówienie wyników finansowych Oddziału za I półrocze 2009 r.
  2. Omówienie przebiegu uroczystości jubileuszowych 90-lecia SEP.
  3. Prezentacja techniczna: „Awaryjny zespół prądotwórczy dużej mocy”.
  4. Stan przygotowań do Jubileuszu 55-lecie Oddziału Nowohuckiego.
  5. Informacja o pracach między zebraniami i sprawy bieżące.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP - inż. Krzysztof Zięba