Zebranie Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP poszerzone o Przewodniczących Kół lub ich przedstawicieli.

Termin:  08.06.2009 r., godzina: 16:00

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP, Kraków, os. Centrum C bl. 10.

Program:

  1. Międzynarodowy Dzień Elektryki – wręczenie nowych plastikowych legitymacji członkom na ręce Przewodniczących Kół lub ich przedstawicieli.

  2. Informacja o pracy statutowej Oddziału w I półroczu 2009 r.

  3. Prezentacja pracy laureata konkursu na prace własne uczniów „ROBOT PENETRACYJNY”.

  4. Prezentacja techniczna MPEC „System odczytowy liczników ciepła”.

  5. Informacje bieżące, m. innymi obchody 90-lecia SEP oraz stan przygotowań do 55-lecia Oddziału Nowohuckiego SEP.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP - inż. Krzysztof Zięba