Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, zapraszają na seminarium p.t.:

"Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem. Błędy popełniane przy wykonywaniu pomiarów."

W programie:

  1. Prezentacja mierników firmy Sonel.

  2. Prezentacja opraw oświetleniowych - w tym do stref zagrożonych wybuchem - firmy POLAM-REM.

Termin:  23.09.2008 r. w godzinach: 11:00 do 14:00;

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

Wstęp wolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes ONHSEP - inż. Krzysztof Zięba

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie - mgr inż. Bogdan Niżnik