Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, zapraszają na seminarium obejmujące następujące zagadnienia tematyczne:

  1. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i elementy łączeniowe firmy WIELAND Electric.

  2. Produkty, zakres działania firmy  WIELAND-Electric .

Termin:  3.06.2008 r. w godzinach: 11:00 do 14:00;

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie - mgr inż. Bogdan Niżnik