Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, zapraszają na seminarium obejmujące następujące zagadnienia tematyczne:

  1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów odbiorczych i ochronnych.

  2. Aparatura elektryczna w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Akty prawne oraz praktyczne zastosowania na przykładzie produktów firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Termin:  11.03.2008 r. w godzinach: 11:00 do 14:00;

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie - mgr inż. Bogdan Niżnik