Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych „SPETECH” Rzeszów, zapraszają na seminarium p.t.:

" Optymalna technika uszczelnień mediów niebezpiecznych i o podwyższonych parametrach."

Szczegółowa tematyka:

  1. Omówienie podstaw technik uszczelnień w zastosowaniu na media niebezpieczne i o podwyższonych parametrach.

  2. Szczególne wymagania dotyczące przesyłu pary wodnej i mediów niebezpiecznych przy uwzględnieniu:

  3. Ekonomiczne aspekty doboru i eksploatacji uszczelnień.

  4. Propozycje produktów w zakresie:

  5. Zagadnienia projektowe.

  6. Zalecenia montażowe.

Termin: 11.09.2007r w godzinach: 11:00 do 14:00;

 Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba