Zarząd Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza na seminarium p.t.:

"Wymagania dotyczące projektowania systemów oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obowiązujących norm."

Agenda:

11.00-11.30 - System detekcji i sygnalizacji pożaru firmy COOPER
11.30-12.00 -

Oświetlenie awaryjne zasilane indywidualnie firmy AWEX

12.00-12.30 -

Aktualne normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego

12.30-12.45 - Przerwa
12.45-13.30 -

Systemy centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego sterowane z BMS firmy CEAG

13.30-14.00 -

Pytania, dyskusja na temat norm, projektowania oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożarowej

Termin: 19.06.2007 r. , godz. 11-14

Miejsce: sala DOMU TECHNIKA Oddziału Nowohuckiego SEP os. Centrum C bl. 10.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Zarządu Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba