Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja 2007r. w godz. 11.oo – 14,oo   w Domu Technika –   Os. Centrum C bl.10 w Krakowie – Nowej Hucie odbędzie się  seminarium  na temat:

„Nowe założenia projektowe instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wg normy N-SEP-002”

 

Zakres merytoryczny:

 1. Moc zapotrzebowana mieszkań, wewnętrznych linii zasilających i budynków,

 2. Szczytowe moce obliczeniowe wewnętrznych linii zasilających i budynków,

 3. Moc zapotrzebowana w instalacjach modernizowanych,

 4. Podstawowe założenia planowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych,

 5. Przewody ochronne,

 6. Uziomy,

 7. Rozwiązania wewnętrznych linii zasilających,

 8. Rodzaj i zakres niezbędnego wyposażenia instalacji odbiorczych,

 9. Sprawdzanie przewodów na dopuszczalne spadki napięcia,

 10. Sprawdzanie przekroju przewodu ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przetężeń,

 11. Warunki selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych w instalacjach elektrycznych,

 12. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych,

 13. Użytkowanie instalacji elektrycznych.

Przebieg seminarium:

11.00 -12.30 – Seminarium

12.30 -13.00 – Prezentacja mierników do wykonywania pomiarów ochronnych i odbiorczych firmy „Sonel”.

13.00 -13.30 – Zastosowanie przewodów specjalnych w przemyśle hutniczym i automatyce.

13.30 -14.00 – Przemysłowe urządzenia wtykowe.

 

Dla uczestników materiały techniczne związane z seminarium i prezentowanymi urządzeniami, w czasie przerw kawa ,herbata i drobny poczęstunek.

Udział w  seminarium  jest nieodpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Oddziału NH SEP - inż. Krzysztof Zięba

Przedstawiciel MOIIB w Krakowie - mgr inż. Bogdan Niżnik