Dnia 08.02.2007r.(czwartek)  w godz. 11-14-tej w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Nowohucki w Krakowie Nowej Hucie os. Centrum C bl.10, odbędzie się konferencja organizowana przez SEP Oddział Nowohucki oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa p.t.:

"Problemy projektowania, rozbudowy i modernizacji instalacji piorunochronnych w odniesieniu do obowiązujących norm".

 
W programie konferencji również prezentacja mierników firmy SONEL.
 
Zakres merytoryczny konferencji:
  1. Kwalifikacje obiektów, rodzaje i kategorie ochrony.
  2. Interpretacja współczynników przyjętych do obliczania kategorii ochrony. Zakres swobody inwestora obiektów niepublicznych w przyjmowaniu ich wartości.
  3. Instalacje w rozległych halach przemysłowych o konstrukcji stalowej wyposażonych w zaawansowane instalacje technologiczne. Uzyskiwanie odstępu bezpiecznego dla przewodów prowadzonych w korytkach stalowych.
  4. Obiekty rozbudowywane w czasie zmiany norm, różne instalacje wg różnych norm na poszczególnych połaciach dachu.
  5. Koordynacja elementów technologicznych wystających ponad dach hal przemysłowych o nietypowych pokryciach.
  6. Wykonanie instalacji wg norm będzie odznaczać się od istniejących budynków - interpretacja tego problemu społeczno urbanistycznego.
  7. Konieczność modernizacji instalacji piorunochronnej w miarę zmiany wyposażenia i przeznaczenia budynku.
  8. Obliczanie powierzchni równoważnej dla różnych obiektów z uwzględnieniem charakteru zabudowy.
  9. Dodatkowe rozwiązania gdy poziom ochrony kat. I-wszej jest niewystarczający.
 
Konferencje poprowadzą: Profesor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Andrzej Sowa, oraz mgr inż. Krzysztof Wincencik
 
Firma SONEL zaprezentuje swoją ofertę dotyczącą mierników do wykonywania pomiarów odbiorczych i ochronnych w instalacjach elektrycznych.
 
Zgłoszenia przyjmują:
  • Biuro ONH SEP, tel.: (12) 6443903, e-mail:sepnh@wp.pl