Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

19.12.2006

wtorek

godz. 16:00

zarząd poszerzony

1

Podsumowanie działalności Oddziału Nowohuckiego SEP w roku 2006 oraz omówienie założeń do planu pracy Oddziału w roku 2007.

Kol.K.Zięba

2

Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Kol.K.Zięba

Stały pkt. posiedzeń: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba