Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

05.12.2006

wtorek

godz. 16:00

prezydium

1

Informacja  o realizacji Uchwały WZDO SEP z dnia 21.03.2006r. oraz Prezydium

Kol. K.Kromin, Kol. S.Szyller

2

Omówienie założeń do opracowania planu pracy Z/O na rok 2007

Kol. K.Zięba, Kol. S.Szyller

3

Omówienie stanu przygotowań do spotkania z okazji Świąt Bożego  Narodzenia i zakończenia roku 2006

Kol. Z.Dobek, Kol. T.Płonczyński

4

Informacja o pracach m/zebraniami i sprawy bieżące,  stan końcowy członków Oddziału

Kol. K.Zięba, Kol. L.Dyszy

Stały pkt. posiedzeń: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba