Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

11.2006

prezydium

Spotkanie z członkami Prezydium Z/O Krakowskiego SEP celem wymiany doświadczeń w pracy Stowarzyszeniowej.

Członkowie Prezydium, Komisja Organizacyjna

Stały pkt. posiedzeń: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba