Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

10.09.2006

wtorek

godz. 16:00

prezydium

1

Omówienie pracy kół SEP: KZCB-Zesłwice, Bipropiec, ZB

Kol.S.Gawęda, Kol.F.Łasak, Kol.M.Surma

2

Informacja  o pracy:

  1. O/Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

  2. O/Kolegium Sekcji Technik Informacyjnych

Kol.J.Molenda

3

Funkcjonowanie Domu Technika – NOT w Nowej Hucie               Kol.K.Zięba

4

Informacja o  pracach między zebraniami i sprawy bieżące

Kol.K.Zięba

Stały pkt. posiedzeń: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba