Krajowy konkursu o tytuł Najaktywniejszego Koła SEP za rok 2005 - wręczenie nagród.

Uroczystość wręczenia nagród, dyplomów i proporców zwycięzcom konkursu o tytuł Najaktywniejszego Koła SEP za rok 2005 odbyła się w dniu 28 września 2006 r. w Gmachu Głównym w małej auli Politechniki Warszawskiej.

Koło ONH SEP - PPU Skamer ACM zajęło 3 miejsce w grupie A !!!

 

Sprawozdanie

W dniu 28 września w „Małej Auli” Politechniki Warszawskiej wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu SEP „Na najaktywniejsze Koło SEP w 2005 roku” oraz "Na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP”. Prezes Oddziału EIT SEP w Warszawie, a zarazem Prorektor Politechniki Warszawskiej Kol. Andrzej Jakubiak, wspólnie z Prezesem SEP Kol. Jerzym Barglikiem  wręczali dyplomy i nagrody. Laureatów konkursu przedstawiał Przewodniczący Centralnej Komisji Kół i Oddziałów kadencji 2002-2006 Kol. Tadeusz Malinowski.  Koło Oddziału Nowohuckiego SEP „PUP SKAMER-ACM” zajęło 3 miejsce grupie A (koła do 30 członków). Dyplom i ”nagrodę” można zobaczyć w galerii zdjęć. Rangę uroczystości  podkreślił koncert big-bandu Politechniki Warszawskiej.

O godz. 13:oo odbyło się pierwsze posiedzenie Centralnej Komisji Kół i Oddziałów nowej kadencji 2006-2010, a nominacje wręczał Prezes SEP, między innymi Kol. Sławomirowi Gawędzie Wiceprezesowi ONH SEP. Wieloletni Przewodniczący tej Centralnej Komisji Kol. Tadeusz Malinowski zakończył działalność.

Równolegle z powyższymi wydarzeniami, odbywały się w Warszawie XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego "ŚWIATŁO 2006", na których interesująco zaprezentowała się firma SONEL S.A., przestawiając szeroką ofertę przyrządów pomiarowych. Firma SONEL S.A. jest partnerem Oddziału Nowohuckiego SEP.

przygotował: Krzysztof Zięba