Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

26.09.2006

wtorek

godz. 16:00

zarząd poszerzony

1

Omówienie wyników finansowych Oddziału za I półrocze 2006r.

Kol.G.Kalina, Kol.B.Niżnik

2

Zadania Oddziału SEP w świetle Uchwały przyjętej przez XXXIII WZD SEP w Łodzi. Kol.K.Zięba, Delegaci

3

Działalność Komisji Kwalifikacyjnych SEP przy Oddziale Nowohuckim. Kol.Z.Wdówka

4

Informacja o pracach między zebraniami i sprawy bieżące. Kol.K.Zię

Stały pkt. posiedzeń: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba