Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

05.09.2006

wtorek

godz. 16:00

prezydium

1

Omówienie wyników finansowych Oddziału za I półrocze 2006 r.

Kol.G.Kalina, Kol.B.Niżnik

2

Informacja o przebiegu WZDO SEP w Łodzi. Delegaci

3

Informacja o pracach między zebraniami i sprawy bieżące. Kol.K.Zięba

Stały pkt. posiedzeń: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Parafował: SEKRETARZ ODDZIAŁU - mgr Stefan Szyller

Zatwierdził: PREZES ODDZIAŁU - inż. Krzysztof Zięba