SEMINARIUM organizowane wspólnie z MOIIB w Krakowie

Data, dzień, godzina wydarzenia

Rodzaj

Agenda:

11.04.2006

wtorek

godz. gg:mm

seminarium

  • uregulowania prawne oraz zasady doboru i projektowania instalacji ognioodpornych na bazie produkcji Zakładów Kablowych BITNER,

  • wymogi prawne dopuszczenia do stosowania oraz sposoby doboru rur osłonowych przez AROT-POLSKA